LYRICS: Babalwa M & Stixx – Izithembiso

If you have listened to this track once, then you would want to view its lyrics and we are bringing that here to you now!

Lyrics
Iyelele!
Iyelele
Iyelele
Ngizizamela indlel’enethemba
Inhliziyo ivulekil’imhlophe qhwa
Khula,khula,khula
Indlel’ivulekile kume mina
Nkosi thuma mina kuzovela
Uma ungibiza ng’yosabela
Khula,khula,khula

Indlel’ivulekile kume mina
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele!
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele!x3
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele!x3
Ukukhal’akusizi,vuk’uzilwele nawe!
Zilwele nawe bo!
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!
Akekho ozokusukumela

Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele! x3
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele! x3
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele! x3
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele! x3

Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela

Vuk’uzilwele nawe bo!
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe bo!
Akekho ozokusukumela